ترجمه پذیری:

ترجمه پذیری رسمی مدارک به معنای قابلیت ترجمه متون نیست زیرا هر متنی را می توان به طور غیر رسمی ترجمه کرد بلکه براساس نوع مدرک و محتوی متن مشخص می شود که آیا سند، مدرک یا نوشته ارائه شده به دارالترجمه قابل ترجمه رسمی می باشد یا خیر. به طور کلی اصالت مدرک، تایید بلامانع بودن ترجمه از جانب مرجع ذی صلاح صدور سند، و همچنین قوانین ابلاغی از قوه قضائیه، اداره امور مترجمین رسمی مبنای کار دارالترجمه ها و مترجمین رسمی می باشند. مهمترین نکته در ترجمه رسمی ارائه اصل سند و نه کپی آن است .

همچنین مدارکی که خدشه ایی بر آنها وارد شده ( قلم خوردگی، تغییر، پاک کردن، اضافه نمودن و دستکاری مندرجات و یا ناخوانایی به علتهای مختلف) باشد، در مدرک عبارت بی ارزش بودن برای ترجمه قید شده باشد، تاریخ اعتبار آنها منقضی شده باشد، یا شامل ادعایی باشند که نیاز به اثبات دارد را نمی توان ترجمه رسمی نمود. مشتریان عزیز بایستی به این مطلب واقف باشند که ترجمه رسمی سند و مدرک به آن اعتبار قانونی و محکمه پذیر می بخشد و برای مترجم رسمی مسئول، مسئولیت ها و تبعات قانونی ایجاد می کند.

مشتریان گرامی می توانند با مشورت با دفتر ترجمه رسمی پیمان 821 از اینکه  اساسا نیازی به ترجمه رسمی مدرکشان وجود دارد یا اینکه می توان مدرک را به شیوه رسمی ترجمه نمود اطمینان پیدا کنند. البته این دفتر سعی دارد تا با صداقت کامل در جهت کم کردن هزینه های نهایی و همچنین کاستن از مراحل مستلزم بوروکراسی اداری به همشهریان و هم استانیهای گرامی کمک نماید.

با مشاوره رایگان با ما و کسب اطلاعات ضروری در کوتاهترین زمان ترجمه های مورد نیاز خود را تحویل بگیرید. اطمینان از ترجمه پذیری رسمی با تماس با 04432221559، وارد شدن به کانال تلگرام ما یا مراجعه حضوری امکانپذیر است.