مطالب توسط sir1boukani

درباره ما

دارالترجمه رسمی پیمان به شماره 821  دارای مجوز از اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم دادگستری می باشد. این دفتر ترجمه رسمی با دارا بودن کادری مجرب و تحت مسولیت و مدیریت دائم و مستقیم مترجم رسمی زبان انگلیسی و فارغ التحصیل رشته ترجمه آقای ابراهیم احمدیان مفتخر به ارائه خدمات […]